Målsætning

Undervisningen målrettes Billedlaboratoriets børn og unge, hvor der tages udgangspunkt i elevernes alder, interesser og faglig kunnen.

Undervisningen tager udgangspunkt i temaer, som elever kan relatere til. Emnerne skal både hentes fra børnenes egen hverdag, fra verden omkring dem, og fra forskellige kunstværker.

Undervisningen vil præsentere eleverne for kunst gennem tiderne, der kan fungere som inspiration. Kunstværkernes emner, teknikker, materialebrug, eller kunstnerens tanker eller opfattelse af kunst.

Billedlaboratoriet samarbejder med gallerier, hvor eleverne kan møde og blive inspireret af samtidskunsten og kunstnerne.

Billedlaboratoriet tager på inspirationsture hvor eleverne skal opleve og sanse, for at blive og inspireret af deres hverdag og omverden.

Rammerne for undervisningen skal både være fagligt spændende, samt være et rart sted, hvor man kan udfolde sig, opleve, lære og have det sjovt sammen.

Formål

At give børn og unge redskaber til at kunne udtrykke sig gennem billedkunsten om noget, der er meningsfyldt for dem.

At give børn og unge mulighed for at udforske kunstens materialer og teknikker. Det er f.eks. tegning, maleri, tryk, foto eller video.

At give børn og unge mulighed for at eksperimentere, anvende og udvikle deres eget formsprog.

At give børn og unge mulighed for at tale om og fordybe sig i kunst, både egne værker og kunstnernes.

At give børn og unge mulighed for at undersøge forskellige tilgange til kunsten. Det er f.eks. fænomenologisk, konceptuelt, tematisk, modernistisk eller æstetisk.

At gøre børn og unge til aktive billedbrugere ved at udvikle deres fantasi og evne til at se, opleve, nyde og vurdere billeder i den omgivende verden.

Eleverne skal tage del i et fællesskab, der kan lide kunst og lide at arbejde med det.

Eleverne oplever at deres billedarbejde bliver taget seriøst af professionelle undervisere, og gennem undervisningen få redskaber til at blive bedre til billedkunst.