Tilmelding

Send en mail til billedlab@billedlab.dk eller
skriv til kasser Mathilde Brix, Matthæusgade 18, st.tv. 1666 Kbh V
Oplys elevens navn, føselsdato, klassetrin, skole, adresse, forældres e-mail og telefonnummer.
Så hører I fra os angående holdstart og betaling.

Mail klik her:

Eleverne optages i den rækkefølge tilmeldingen indløber, derudover oprettes en venteliste.
Tilmelding og betaling for hele sæsonen er bindende frem til
8. maj 2013. Indbetaling på:
reg. nr.: 2108 kontonr.: 6879283440

Udmeldelse
Udmeldelse på grund af flytning fra København kan ske med en måneds varsel.
Nye elever kan udmeldes inden udgangen af oktober måned og skal i så fald kun betale for 2 måneder.
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til Billedlaboratoriets kasser.